Đang xử lý.....

Đạo đức chuẩn mực

Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Kiến thức, năng lực chuyên môn

Người học sau khi tốt nghiệp nắm vững kiến thức nền tảng thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục; đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và trình độ tin học IC3, ICDL, MOS hoặc tương đương theo quy định để vận dụng vào quá trình giảng dạy, giáo dục ở trường phổ thông.

Kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống

Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giáo dục; có các kỹ năng sư phạm cần thiết để vận dụng vào quá trình dạy học ở các trường phổ thông, trường mầm non.

Cơ hội việc làm

Người học sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm, có thể giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp (đại học, cao đẳng, trung cấp), các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường tiểu học và các trường mầm non trên cả nước.