Đang xử lý.....

Kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống  

Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; kỹ năng phối hợp với đồng nghiệp và các lực lượng liên quan trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Thực hành tốt các kỹ năng: giao tiếp, ứng xử; kỹ năng định hướng, tư vấn tâm lý, sức khỏe… cho học sinh; kỹ năng đánh giá kết quả lao động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp, v.v…

loading....