Đang xử lý.....

Danh sách sinh viên K58 nộp tiền nhập học tính đến 16h00 ngày 07/9/2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện dự bị đại học tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện dự bị đại học tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo học bạ tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo học bạ tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo điểm thi TN THPT tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo điểm thi TN THPT tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 bổ sung tại Trường Đại học Sư phạm năm 2022

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm đợt 1 năm 2022, diện xét tuyển học sinh dự bị

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm

Thông báo danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng sơ tuyển diện xét theo KQ Đánh giá năng lực của ĐHQG và Xét theo Học bạ

Kết quả sơ tuyển Phương thức xét theo KQ Đánh giá năng lực của ĐHQG và phương thức Xét theo Học bạ năm 2022

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2021 diện xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Sư phạm