Đang xử lý.....
a
Thứ Tư - 10/06/2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.
a
Thứ Ba - 10/12/2019

Đề án tuyển sinh trường đại hoc sư phạm thái nguyên 2018

Trường đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2018 cụ thể như sau:

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Giới thiệu

Giới thiệu về các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

Hướng dẫn

Hướng dẫn cách đăng ký tuyern sinh

Biểu mẫu

Các biểu mẫu hướng dẫn

Cán bộ hỗ trợ

Các cán bộ hỗ trợ công tác tuyển sinh

KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Năng khiếu mầm non

Kết quả thi năng khiếu mầm non

Năng khiếu thể thao

Kết quả thi năng khiếu thể thao

Danh sách

Danh sách trúng tuyển