Đang xử lý.....

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo một số nội dung trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2020

Thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy

Thông báo Về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2020

Thông tin tuyển sinh hệ liên thông

a. Liên thông từ cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2: SP Tiếng Anh; SP Ngữ văn; SP Lịch sử; SP Địa lý; SP Toán học; SP Vật lý; SP Hóa học; SP Sinh học; SP Tin học, Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Chính trị; Giáo dục thể chất. Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc văn bằng 2 sư phạm. b. Liên thông từ trung cấp lên đại học: Giáo dục Mầm Non; Giáo dục Tiểu học. Đối tượng: Những người có bằng trung cấp sư phạm Giáo dục Mầm Non, Giáo dục Tiểu học.

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên như sau: