Đang xử lý.....

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Quyết định công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy, diện xét kết quả thi THPT năm 2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy, diện xét kết quả thi THPT năm 2023

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Quyết định Về việc công nhận điểm đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy diện xét theo đánh giá năng lực và diện xét theo học bạ tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy diện xét theo đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy diện xét theo đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy diện xét theo học bạ tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy diện xét theo học bạ tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Các câu hỏi thường gặp trong đăng ký tuyển sinh năm 2023

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển sớm Đại học Chính quy năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm (Trường đã nhận được hồ sơ (bản cứng) tính đến ngày 27.6.2023)