Đang xử lý.....

Danh sách cán bộ hỗ trợ nhập học 

I. Cán bộ phòng Đào tạo

  1. Thầy Nguyễn Phúc Chỉnh ĐT: 0982116208
  2. Thầy Trần Minh Thắng ĐT: 0961692648 

II. Cán bộ phòng Công tác HS-SV

  1. Thầy Dương Ngọc Toàn ĐT:0975614222
  2. Cô Nông Thị Thu Hoài  ĐT: 0972752466

III. Cán bộ quản lý Ký túc xá

 Liên hệ chỗ ở Ký túc xá: Ông Nguyễn Anh Tuấn ĐT: 0983700427 

IV. Cán bộ các khoa, bộ môn tham gia hỗ trợ sinh viên nhập học

STT

Tên cán bộ

Đơn vị

Điện thoại

Email

1

Cô Trần Thị Thảo

Bộ môn Ngoại ngữ

0986060650

thaott.flan@tnue.edu.vn

2

Thầy Phạm Tất Thành

Khoa Địa lí

0974074007

thanhpt@tnue.edu.vn

3

Thầy Nguyễn Đức Trường

Khoa Thể dục thể thao

0359863333

truongnd@tnue.edu.vn

4

Cô Nguyễn Thị Hà

Khoa GD Mầm Non

0968633071

Hant@tnue.edu.vn

5

Cô Hồ Thị Phương Trang

Khoa Ngữ văn

0977804963

tranghtp@tnue.edu.vn

6

Cô Nguyễn Thị Minh Hiền

Khoa GD Chính trị

0979858677

hienntm.poli@tnue.edu.vn

7

Thầy Ngô Tuấn Ngọc

Khoa Vật Lý

091 5161929

ngocnt.phys@tnue.edu.vn

8

Cô Trần Thị Kim Hoa

Khoa Giáo dục TH

0978411299

hoatk@tnue.edu.vn

9

Cô Trần Thị Huế

Khoa Hóa Học

039 2810699

huett@tnue.edu.vn

10

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa Toán
(Ngành SP Tin)

0982203129

hienntt.math@tnue.edu.vn

11

Thầy Nguyễn Ngọc Hiếu

Khoa Tâm Lý - Giáo dục

0915212911

hieunn@tnue.edu.vn

12

Cô Nông Quỳnh Vân

Khoa Toán

08650966850

vannq@tnue.edu.vn

13

Cô Lương Thị Thuý Vân

Khoa Sinh học

094 5855755

Vanltt@tnue.edu.vn

14

Cô Nguyễn Thị Quế Loan

Khoa Lịch Sử

091 2501809

loanntq@tnue.edu.vn

loading....