Đang xử lý.....

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2024

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ VLVH các ngành: SP Toán học; SP Tin học; SP Vật lý; SP Hóa học; SP Sinh học; SP Ngữ văn; SP Lịch sử; SP Địa lý; Giáo dục Chính trị; Giáo dục Thể chất; SP Tiếng Anh; SP Khoa học tự nhiên; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non. Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm; Cao đẳng sư phạm hoặc người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm.

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Thông báo V/v tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học tại Trường Đại học Sư phạm