Đang xử lý.....

Chương trình đào tạo phong phú, tiên tiến 

Thực hiện sứ mạng “Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du, miền núi phía Bắc”, Trong nhiều năm qua Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã luôn không ngừng đổi mới chương trình đào tạo (CTĐT) và chương trình bồi dưỡng để theo kịp trình độ của các trường đại học hàng đầu trong nước, trong khu vực và trên thế giới nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Các CTĐT, chương trình bồi dưỡng của Trường được xây dựng, phát triển linh hoạt, theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, yêu cầu của xã hội và gắn với sứ mạng, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu của Trường, giúp cho sinh viên ra trường dễ hòa nhập với môi trường công việc và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Hiện nay, Trường đang triển khai tổ chức đào tạo 13 CTĐT trình độ tiến sĩ, 26 CTĐT trình độ thạc sĩ, 20 CTĐT trình độ đại học hệ chính quy, 14 CTĐT đại học hệ VLVH, 06 chương trình bồi dưỡng. Trường cũng đang tổ chức đào tạo chương trình thứ hai bậc đại học cho sinh viên của Trường và sinh viên của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Hình thức đào tạo này giúp sinh viên có cơ hội chuyển đổi ngành học, tạo điều kiện cho sinh viên cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp hoặc dễ dàng trong việc dịch chuyển nghề nghiệp. Đặc biệt để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng hội nhập với quốc tế, Trường tổ chức đào tạo các CTĐT dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Các CTĐT của Trường thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở đối sánh với CTĐT của các trường sư phạm trọng điểm trong nước và của các trường uy tín ở nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan .... Trong quá trình cập nhật, điều chỉnh CTĐT, Trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các bên liên quan về chuẩn đầu ra với sự tham gia của nhiều thành phần đại biểu đến từ các bên liên quan như: đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà tuyển dụng là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo từ các địa phương, lãnh đạo các Trường phổ thông, Mầm non, các Trung tâm, các Nhà khoa học giáo dục, các chuyên gia giáo dục, các cựu sinh viên... Trên cơ sở các ý kiến phản hồi của sinh viên, người học và các bên liên quan, Trường xem xét, nghiên cứu để thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTĐT cho phù hợp với thực tiễn.

Các CTĐT của Trường đã hoàn thành việc tự đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Trường có 07 CTĐT đã thực hiện việc đánh giá ngoài và được đánh giá đạt chuẩn chất lượng giáo dục đào tạo, đó là: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Mầm non; CTĐT Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa học đang được hoàn thiện hồ sơ để đánh giá ngoài theo chuẩn quốc tế (AUN).

Với hệ thống CTĐT phong phú, tiên tiến, thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh, chất lượng đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ngày càng được nâng cao, là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đối với các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

loading....